Tjänster

ELEKTROSYSTEM
Kablagetillverkning ab


Kablagetillverkning
Tillverkning av kundanpassade kablage och kabelstammar, uppklippning av kabel, montering, kontaktering av kabelskor och hylsor mm.
Med en modern maskinpark med inbyggd kvalitetskontroll har vi hög kapacitet och jämn kvalitet.


Montering
Montering av kopplingslådor.


Kundanpassning
Kundanpassning av elektriska apparater, slutmontering, provning och packning.


Spiralkabel
Konfektionering av spiralkabel, sladdställ mm.


Design
Vi hjälper till redan i prototyp- och designstadiet, där vi fungerar lite som ”bollblank”. Det är viktigt att i ett tidigt skede använda rätt material för att säkra rätt pris och kvalitet i framtida serieproduktion.

Vi producerar i varierande seriestorlekar, allt efter önskemål.